podhoran@podhoran.cz +420 577 116 111

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU KONTEJNERŮ

 

Před použitím kontejneru se ujistěte, že:

 • Natahovací a zajišťovací prvky kontejneru a vozidla nejsou poškozeny a jsou plně funkční

 • Zajištění vrat (včetně centrálního jištění), klapky, střechy a dalšího příslušenství, je-li nainstalováno, je v technicky dobrém a funkčním stavu.

 • Pojezdové rolny jsou ve funkčním stavu a řádně promazány.

 • Panty a jiné otočné prvky kontejneru jsou funkční a řádně promazány.

 • Kontejner je označen typovým štítkem s údaji o objemu, hmotnosti a nosnosti kontejneru.

Náklad:

 • Náklad musí být v kontejneru uložen a zajištěn tak, aby při natahování kontejneru a pří jízdě nedocházelo k jeho nežádoucímu pohybu.

 • Prvky pro zajištění nákladu musí být ze všech stran snadno dosažitelné.

 • Náklad nesmí přesahovat obrys kontejneru.

 • Nosnost kontejneru uvedená na typovém štítku nesmí být překročena.

Nakládka a vykládka:

 • Podklad pod vozidlem a kontejnerem musí být rovný a dostatečně pevný, aby udržel vozidlo s plně naloženým kontejnerem.

 • Při nakládání, skládání nebo vysypávání kontejneru musí být prostor kolem vozidla volný.

 • Při nakládání, skládání nebo vysypávání kontejneru se v dostatečné vzdálenosti nesmí nacházet žádné osoby, zejména děti.

 • Při odjišťování vrat naloženého kontejneru při vykládce je třeba dbát vysoké opatrnosti.

Před odjezdem se ujistěte, že:

 • Kontejner je na vozidle nebo vleku řádně upevněn a zabezpečen!

 • Celkové zatížení je rovnoměrně rozloženo na nápravy vozidla.

 • Není překročena maximální povolená užitná hmotnost vozidla/soupravy.

 • Dveře, klapky, víka, střecha jsou zavřeny a řádně zajištěny.

 • Plachta nebo síť je řádně upevněna a zajištěna.