podhoran@podhoran.cz +420 577 116 111

Odpovídá požadavkům EU-směrnice pro stroje č. 98/37/EC, příloha II.A.

Lisovací kontejnery (press containers) jsou používány pro zpracování odpadu jako je papír, plasty a jiné. Jejich technologie umožňuje snížit objem odpadu až na 1/4 původního objemu, což snižuje náklady na odvoz. Kontejner je ocelové konstrukce s mechanickým nebo hydraulickým otvíráním zadních dveří. Na základě požadavků zákazníka je možné provést změnu rozměrů, natahovacího systému a dalších parametrů.

Lisovací kontejner je tvořen:

  • technologická část , ve které se pohybuje štít přímočarým vratným pohybem
  • lisovací část, ve které je uložen stlačený materiál
  • zadní dveře - otevíratelné mechanicky nebo hydraulicky
  • hydraulická část
  • elektrická část