podhoran@podhoran.cz +420 577 116 111

Akciovou společnost PODHORAN LUKOV a.s. založilo Obchodní zemědělské družstvo PODHORAN LUKOV v.r. 2001 jako jediný akcionář. OZD PODHORAN Lukov vzniklo jako nástupnická organizace transformací ZD, dříve JZD PODHORAN Lukov. JZD Lukov založili zemědělci z obce Lukova na popud příslušných státních orgánů v r. 1951. Rozšířilo se v r. 1973 sloučením s JZD Vlčková a v r. 1978 s JZD Kašava - Držková a přijalo název JZD později ZD PODHORAN Lukov. Původně se družstvo zabývalo výlučně zemědělskou výrobou. V šedesátých letech se činnost rozšířila o opravy autoagregátů, v sedmdesátých ledech o dřevovýrobu, v osmdesátých o sitotisk a výrobu kontejnerů. V současné době tvoří nezemědělská výroba 98% a zemědělská 2% obratu společnosti.

Několik fotek ze začátků hospodaření naší firmy