podhoran@podhoran.cz +420 577 116 111

slouží k vyhledávání úniku plynu vlivem netěsností na potrubích, armaturách a rozvodech plynu v plynových kotelnách u hořáků plynových pecí a v prostorách bytového fondu, a to nízkotlaku a středotlaku, tj. 0 – 300 kPa. Dle četnosti předpokládaného využití je možno volit přístroj napájený akumulátory nebo monočlánky. Zařízení nebylo testováno státní zkušebnou pro měření v prostorách s nebezpečím výbuchu. Je vhodný pro obsluhy kotelen, podnikové energetiky a ostatní pracovníky, kteří pracují v oboru plynových zařízení. Vyznačují se vysokou citlivostí a snadnou obsluhou.

Přednosti: Pozitivní únik plynu je signalizován opticky, akusticky při současném kontrolním údaji o měřené koncentraci. Kotvení sondy přímo v tělese detektoru zabraňuje poškození.

Technické údaje

Typ čidla                  : TGS 813
Typické plyny           : zemní plyn, svítiplyn, propan – butan, vodík
Měřící rozsah            : 0 – 1 % CH4
Zapnutí signalizace    : 0,2 % CH4
Teplota okolí pracovní: 0°C až +35°C
Skladovací                : –20°C až +40°C
Tlak okolního vzduchu: 86 – 108 kPa
Odběr přístroje          : 175 – 205 mA
Napájení                   : 6 ks akumulátorů NiCd 4000, životnost zdrojů při teplotě +20°C (+2 –5 °C) min. 300 cyklů, min. 14 hod provozu
Hmotnost                  : 2,0 kg
Rozměry                   : 173 x 54 x 280 mm

V současné době se detektor PD6 nevyrábí. Provádíme kalibrace detektorů PD5 a PD6.